Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Pliki te nie przechowują żadnych danych osobowych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Rozumiem

Góra Chrobrego - rekreacja latem i zimą

AtrakcjeLetnie KameryStoki na żywo  

Regulamin Stacji Narciarskiej Góra Chrobrego

Mając na uwadze bezpieczeństwo klientów naszej stacji narciarskiej, prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego regulaminu.

(kliknij w bloczek poniżej aby przeczytać dany rozdział)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Korzystanie z urządzeń transportu linowego i tras narciarskich odbywa się w godzinach otwarcia naszej stacji, na podstawie wykupionego biletu.
 2. Zakup karnetu (biletu) oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 3. Osoby przebywające na stacji narciarskiej odpowiedzialne są nie tylko za własne zachowanie, lecz również za działanie sprzętu narciarskiego i snowboardowego, które używają.
 4. Osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding, do ukończenia 16 roku życia, obowiązane są używać w czasie jazdy kasków ochronnych.
 5. Osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości  lub pod wpływem środków odurzających i substancji psychotropowych mają bezwzględny zakaz korzystania z urządzeń transportu linowego oraz tras narciarskich.
 6. Zakupione punkty uprawniające do korzystania z wyciągów można wykorzystać podczas aktualnie trwającego sezonu zimowego. Niewykorzystane punkty nie podlegają zwrotowi.
 7. Kaucję za karnet można odebrać podczas aktualnie trwającego sezonu zimowego. Niezwrócone karnety stają się własnością klienta i klient traci kaucję.
 8. Zwroty pieniędzy za karnet możliwe tylko w sytuacji, gdy nie działają wszystkie wyciągi powyżej godziny.
 9. Osoby przebywające na stacji narciarskiej oprócz stosowania się do niniejszego regulaminu, zobowiązane są do stosowania zasad kodeksu narciarskiego.

ZASADY KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ TRANSPORTU LINOWEGO (wyciągów narciarskich)

 1. Po przejściu bramki należy ustawić się w wyznaczonym miejscu podczepienia i poczekać na orczyk.
 2. Kijki należy trzymać w jednej ręce ( pasek kijka nie może być na ręce).
 3. Należy jechać wyznaczonym śladem, nie wolno „slalomować” na trasie podjazdu.
 4. Nie chwytać na trasie pustych orczyków, nie wyczepiać się na trasie podjazdu.
 5. Orczyk należy spokojnie wypuścić za ostatnią podporą ( w strefie wysiadania )
 6. Przy wysiadaniu należy opuścić peron górny w nakazanym kierunku.
 7. Nie wolno zatrzymywać się na peronie górnym ( w miejscu wysiadania ), należy go jak najszybciej opuścić.
 8. Wyciąg może być zatrzymany z powodu awarii lub złych warunków atmosferycznych.
 9. Po zatrzymaniu wyciągu, należy czekać na polecenia obsługi.
 10. Uczniowie szkoły narciarskiej „MORski” wraz z instruktorem obsługiwaniu są poza kolejnością.

ZASADY KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ TRANSPORTU LINOWEGO PRZEZNACZONEGO DO SNOWTUBINGU

 1. Zabrania się opuszczania slidera podczas jazdy, zarówno na wyciągu jak i na trasie
 2. Zaleca się stosowanie kasków ochronnych, zarówno dzieciom jak i osobom dorosłym.
 3. Zabrania się korzystanie z wyciągu do snowtubingu w butach narciarskich.

ZASADY KORZYSTANIA Z NARCIARSKICH TERENÓW ZJAZDOWYCH

 1. Wszyscy narciarze i snowboardziści zobowiązani są do zjeżdżania tylko po wyznaczonych oraz czynnych trasach.
 2. Trasy wyznaczone są naturalnymi granicami takimi jak : linie lasu, brzegi nasypów lub oznaczone siatkami, fladrami, znakami ograniczającymi ( np. czarne strzałki na żółtym tle) i innymi
 3. Narciarze i snowboardziści powinni także spodziewać się i omijać na trasie inne przeszkody, takie jak: hydranty i armatki systemu zaśnieżania, lampy oświetleniowe i inne sztuczne przeszkody.
 4. Podczas jazdy wieczorowej i nocnej nakazuje się korzystanie wyłącznie z oświetlonych, czynnych tras.
 5. Osoby uprawiające narciarstwo i snowboarding obowiązane są do przestrzegania reguł bezpiecznego narciarstwa i snowboardingu, a w szczególności:
 • zachowania się w taki sposób, by nie stwarzać niebezpieczeństwa ani szkody dla innej osoby.
 • Zjeżdżania z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności oraz rodzaju i stanu trasy, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.
 • Wybierania takiego toru jazdy by uniknąć zdarzenia z innym zjeżdżającym, znajdującym się przed nim.
 • Wyprzedzania tylko w takiej odległości, która zapewni wyprzedzanemu wystarczającą przestrzeń dla wszystkich jego manewrów.
 • Wjeżdżania na trasę zjazdu lub po zatrzymaniu – znowu ruszania, po uprzednim sprawdzaniu czy można to uczynić bez zagrożenia dla siebie i innych.
 • Unikania zatrzymań na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności. Po ewentualnym upadku należy usunąć się z toru jazdy tak szybko, jak to możliwe.
 • Podchodzenia lub schodzenia wyłącznie poza granicami trasy zjazdowej.
 • Przestrzegania znaków narciarskich umieszczonych na trasie zjazdowej.
 • W razie zauważenia wypadku, każdy kto znajdzie się w pobliżu, winien zabezpieczyć  to miejsce i służyć poszkodowanemu pomocą.
 • Każdy uczestnik wypadku; sprawca, poszkodowany lub świadek jest zobowiązany podać służbom ratowniczym swoje dane osobowe.
 • Zasady korzystania z parku narciarskiego ( snowparku ) umieszczone są przy wjeździe do niego.
 • Osoby nieumiejące jeździć na nartach lub snowboardzie, muszą znajdować się pod opieką instruktora lub osoby umiejącej jeździć.
 • Zaleca się zapoznanie z Regulaminem , Kodeksem Narciarskim  zawierającym obowiązujące na trasach narciarskich reguły ustalone przez Międzynarodową Federację Narciarską ( FIS )-do wglądu na terenie Stacji.

DZIAŁANIA RATOWNICZE STACJI

 1. Działania ratownicze prowadzone sa przez ratowników stacji Góra Chrobrego.
 2. Zauważony wypadek należy zgłosić do ratownika dyżurnego lub do obsługi.
 3. Telefony alarmowe: 
  • POGOTOWIE RATUNKOWE 999  lub 112
  • STRAŻ POŻARNA                    998
  • POLICJA                                    997
 4. Osoby znajdujące się na stacji mają bezwględny obowiązek ustąpienia pierwszeństwa zespołom wykonującym działania ratownicze.

POJAZDY SILNIKOWE NA TRASACH NARCIARSKICH

1.Zabrania się wjazdu na narciarskie trasy zjazdowe wszelkich pojazdów silnikowych, za wyjątkiem:

 • Uprzywilejowanych pojazdów: służb ratowniczych, policji, służb ochrony przyrody – zaopatrzonych w sygnały świetlne w kolorze niebieskim i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie.
 • Pojazdów obsługi stacji narciarskiej

2.Osoby znajdujące się na trasie zjazdowej mają obowiązek ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego przez ustąpienie mu pierwszeństwa przejazdu.

REGULAMIN SNOWPARKU

 1. Urządzenia oraz przeszkody Snowparku przeznaczone są wyłącznie do jazdy na snowboardzie oraz na nartach freestylowych.
 2. Uczestnicy korzystają ze Snowparku na własną odpowiedzialność.
 3. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą przebywać na terenie snowparku wyłącznie pod opieką rodziców, opiekunów lub innych przedstawicieli ustawowych.
 4. Każda osoba korzystająca z urządzeń Snowparku ma obowiązek używania kasku ochronnego oraz kompletu ochraniaczy przez cały czas jazdy.
 5. Na przeszkodach mogą przebywać jedynie te osoby, które potrafią na nie samodzielnie wjechać.
 6. Na jednym elemencie może jeździć maksymalnie 1 osoba.
 7. Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód jest zabronione.
 8. Pamiętaj o innych użytkownikach Snowparku – nie jeździsz sam!
 9. W przypadku większej ilości osób korzystających ze Snowparku poinformuj innych, że właśnie najeżdżasz na przeszkodę poprzez podniesienie ręki, kontakt wzrokowy itp.
 10. Na terenie Snowparku obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających.
 11. Zabrania się korzystania ze Snowparku następującym osobom: kontuzjowanym (skręcone kolana, kostki itp.),z chorobami układu ruchowego, z wadami serca, chorym na epilepsję,kobietom w ciąży.
 12. Snowparkiem opiekują się wyłącznie osoby upoważnione przez zarządzającego.
 13. Obsługa snowparku zastrzega sobie prawo do usunięcia osób, które naruszają przpisy i nie stosują się do instrukcji korzystania ze snowparku.

PAMIĘTAJ!

Nic nie chroni przed upadkiem z przeszkód, nie przeceniaj swoich możliwości, 

nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania !


Podstawowe zasady bezpiecznego i sprawnego korzystania z parku:  

 • zanim przystąpisz do jazdy zwróć szczególną uwagę na znakowanie i ostrzeżenia;
 • potraktuj pierwszy zjazd jako rozgrzewkę, która pozwoli ci zaznajomić się z terenem;
 • nie skacz na oślep i używaj ochraniaczy;
 • bądź świadomy swoich ograniczeń i zjeżdżaj adekwatnie do poziomu swoich umiejetności;
 • nie planuj żadnych zmian w swoim przejeździe jeśli nie posiadasz wystarczających umiejętności i doświadczenia;
 • szanuj teren i pozostałych uczestników; teren parku jest dostepny dla każdego zawodnika niezależnie od sprzętu ani zdolności;
 • czekaj na swą kolej i start, nie wymuszaj pierwszeństwa;
 • dostosuj się do znaków i stój z dala od obszarów, na których odbywają się przejazdy zawodników.

REGULAMIN PRZEDSZKOLA NARCIARSKIEGO ORAZ FUNLANDU

 1. Administratorem przedszkola narciarskiego oraz funlandu jest Stacja Narciarska „Góra Chrobrego”
 2. Przedszkole narciarskie oraz funland przeznaczone są do nauki jazdy na nartach.
 3. Korzystanie z przedszkola narciarskiego oraz funlandu odbywa się w godzinach otwarcia naszej stacji, tylko w sezonie zimowym z zastrzeżeniem, przedszkole narciarskie oraz funland może być zamknięte przez Administratora bez podania przyczyn.
 4. Wszystkie dzieci muszą znajdować się pod opieką osób dorosłych.
 5. Zabezpieczeństwo dzieci znajdujących się na terenie przedszkola narciarskiego oraz fanlandu odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.
 6. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice.
 7. Podczas jazdy na nartach/ snowboardzie dzieci i młodzież do ukończenia 16 roku życia musi używać kasków ochronnych. Za nie używanie kasków ochronnych odpowiedzialnośćponoszą rodzice/ opiekunowie.
 8. Wyposażenie przedszkola narciarskiego oraz fanlandu powinno być wykorzystywane zgodnie z jego przeznaczeniem.
 9. Figury z gąbki i inne przeszkody znajdujące się na terenie przedszkola narciarskiego i funlandu przy uderzeniu obracają się. Prosimy opiekunów aby poinstruować dzieci, że przeszkody trzeba omijać a nie wjeżdżać na nie czy je uderzać. Obracająca się figura może przewrócić dziecko.
 10. Wszelkie uszkodzenia urządzeń i inne nieprawidłowości należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze.
 11. Na terenie przedszkola narciarskiego oraz fanlandu zakazuje się:
  • niszczenia urządzeń zabawowych
  • zaśmiecania terenu - prosimy o wrzucanie odpadków do koszy na śmieci.
  • niszczenia pokrywy śnieżnej
  • wprowadzania zwierząt
  • gier zespołowych (np. gra w piłkę)
 12. Osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających i substancji psychotropowych mają bezwzględny zakaz korzystania z przedszkola narciarskiego.
 13. Na terenie przedszkola narciarskiego oraz fanladu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
 14. Obsługa ma prawo usunąć z terenu przedszkola narciarskiego oraz fanlandu osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem działania środków odurzających, a także osoby nie przestrzegające regulaminu.
 15. Korzystający z przedszkola narciarskiego oraz funladnu zobowiązany jest stosować się do przepisów porządkowych i poleceń obsługi a także do informacji znajdujących się na tablicach.
 16. Korzystający z przedszkola narciarskiego oraz funlandu zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem Stacji Narciarskiej „Góra Chrobrego”.

REGULAMIN ZIMOWEGO PLACU ZABAW

 1. Administratorem placu zabaw jest Stacja Narciarska „Góra Chrobrego”
 2. Zimowy plac zabaw przeznaczony jest do zabaw i wypoczynku dzieci.
 3. Korzystanie z zimowego placu zabaw odbywa się w godzinach otwarcia naszej stacji, tylko w sezonie zimowym z zastrzeżeniem, że plac zabaw może być zamknięty przez Administratora bez podania przyczyn.
 4. Wszystkie dzieci muszą znajdować się pod opieką osób dorosłych.
 5. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na placu zabaw odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.
 6. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice.
 7. Na sankach można zjeżdżać tylko po wyznaczonym terenie.
 8. Podczas jazdy na sankach zaleca się stosowanie kasków ochronnych.
 9. Osoby przebywające na terenie zimowego placu zabaw odpowiedzialne są nie tylko za własne zachowanie i zachowanie dzieci, które znajdują się pod ich opieką , lecz również za działanie sprzętu (np. sanek), którego używają.
 10. Z urządzeń znajdujących się na terenie zimowego placu zabaw dzieci powinny korzystać pod opieką osób dorosłych. Korzystanie z poszczególnych urządzeń winno być dostosowane do rozwoju psycho-fizycznego dziecka. Oceny winien dokonać rodzic/opiekun dziecka.
 11. Wyposażenie placu zabaw powinno być wykorzystywane zgodnie z jego przeznaczeniem.
 12. Wszelkie uszkodzenia urządzeń i inne nieprawidłowości należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze.
 13. Na terenie placu zabaw zakazuje się:
  • niszczenia urządzeń zabawowych
  • zaśmiecania terenu - prosimy o wrzucanie odpadków do koszy na śmieci.
  • niszczenia pokrywy śnieżnej
  • wprowadzania zwierząt
  • gier zespołowych (np. gra w piłkę)
 14. Osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających i substancji psychotropowych mają bezwzględny zakaz korzystania z zimowego placu zabaw.
 15. Na zimowym placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
 16. Obsługa ma prawo usunąć z terenu zimowego placu zabaw osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem działania środków odurzających, a także osoby nie przestrzegające regulaminu.
 17. Korzystający z zimowego placu zabaw zobowiązany jest stosować się do przepisów porządkowych i poleceń obsługi a także do informacji znajdujących się na tablicach.
 18. Korzystający z zimowego placu zabaw zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem Stacji Narciarskiej „Góra Chrobrego”

NIE PRZESTRZEGANIE POWYŻSZYCH ZASAD GROZI WYPADKIEM