Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Pliki te nie przechowują żadnych danych osobowych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Rozumiem

Góra Chrobrego - rekreacja latem i zimą

AtrakcjeLetnie KameryStoki na żywo  

Wzór oświadczenia-zgoda opiekuna

Wzory oświadczeń, w zależności od wieku uczestnika.  

( kliknij wybrany wzór)

OŚWIADCZENIE DLA DZIECI DO 14 roku życia.

imię i nazwisko opiekuna ........................................................................

adres i numer telefonu .............................................................................

Oświadczam,  że jako rodzin/opiekun prawny  wyrażam zgdoę na jednorazowe skorzystanie z atrakcji parku linowego przez:

imię i nazwisko dziecka .................................................................................................................................

Oświadczam, że dziecko zostało pouczone o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w parku linowym, zapoznało się z regulaminem parku linowego i zobowiązuje się go przestrzegać. Akecptuję postanowienia regulaminu. Jestem świadomy/a , że wchodząc na trasy parku linowego istnieje ryzyko urazu jak przy rekreacyjnym uprawianiu każdego sportu.

data i czytelny podpis...............................................................................................

OŚWIADCZENIE DLA OSOBY OD 14 DO 18 lat 

imie i nazwisko opiekuna....................................................................................

adres i numer telefonu ........................................................................................

Oświadczam, że jako rodzic/opiekun prawny zapoznałem/am się ze sposobem funkcjonowania parku linowego. Wyrażam zgodę na jednorazowe skorzystanie z atrakcji parku linowego.

imię i nazwisko dziecka....................................................................................................................

Oświadczam, że jestem świadomy/a , że chodząc na trasy parku linowego istnieje ryzyko urazu jak przy rekreacyjnym uprawianiu każdego sportu.

data i czytelny podpis opiekuna....................................................................

Oświadczam, że zostałem/łam pouczony/a o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w parku linowym zarówno na wysokośći jak i na ziemi, a także zapoznłem/łam z regulaminem parku linowego i w pełni go akceptuję. Oświadczam również, że nie znajduję się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

data i czytelny podpis uczestnika...................................................................

OŚWIADCZENIE DLA OSOBY PEŁNOLETNIEJ 

Oświadczam, że zostałem/łam pouczony/a o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w parku linowym zarówno na wysokości jak i na ziemi, a także zapoznałem/ łam się z regulaminem parku linowego i w pełni go akceptuję. Na teren parku linowego wchodzę na własne ryzyko i odpowiedzialność. Jestem świadowmy/a , że wchodząc na trasy parku linowego istnieje ryzyko urazu jak przy rekreacyjnym uprawianiu sportu. Oświadczam również, że nie znajduję się pod wpływem alkoholu lub innych  środków odurzających.

data i czytelny podpis..............................................................................................